Front-End

Ми нещодавно переклали на арабською 2ГІС Онлайн, і хочемо поділитися своїм досвідом адаптації інтерфейсу під RTL (right-to-left). Це буде актуально і для івриту, і для перської мови.

Я розділю цей досвід на дві статті - теоретичну і практичну. Сьогодні - більше про теорію. Я розповім, навіщо нам знадобилося перевертати весь інтерфейс, що для розробника інтерфейсів означає фраза “зробити арабську версію” і як впоратися з арабською мовою, змішаною з англійською. Особливу увагу приділю алгоритму, за яким будується відображення тексту змішаної спрямованості - unicode bidirectional algorithm.

Читати далі

Programming

Ви напевно це чули: “Хороший код є самодокументованим”. Я більше 20 років заробляю написанням коду, і чув цю фразу найчастіше. Це кліше. І як у багатьох інших кліше, тут є зерно істини. Але ціею істиною вже стільки зловживали, що більшість з тих, хто вимовляє цю фразу, не розуміє, що вона насправді означає.

Це правда? Так. Чи означає це, що ви ніколи не повинні коментувати свій код? Ні.

У цій статті ми розглянемо різні аспекти коментування коду.

Читати далі

Front-End

Так вийшло, що за свою кар’єру front-end розробника, я побувала на багатьох співбесідах. Тема проходження інтерв’ю не втрачає своєї актуальності, а в коментарях, коли мова заходить за співбесіди, починають ламатися списи. Хочу теж внести свій внесок і поділитися накопиченою колекцією питань. Прошу.

Читати далі

Information-Security

Будь-хто, хто піднімав сайти знає, що варто запустити веб-сервер, як на нього починають приходити запити. Ще й DNS про нього толком не знає, а в лог-файлі помилок httpd вже повно записів на зразок таких:

От мені стало цікаво, і я вирішив вивчити це питання глибше. Як тільки з’явився час, я написав аналізатор логів веб-сервера. Оскільки люблю наочність, результати помістив на карту.
І ось яка картина вийшла:

Читати далі

Power-Generation

У світі, де вже всі відчули вплив сучасних методів отримання електроенергії, все більшу популярність набуває концепція зеленої енергетики. Але як і будь-які технології з більш високим рівнем абстракції, індустрія зеленої енергетики, не так безпечна для навколишнього середовища, як здається на перший погляд.

Читати далі

Power-Generation

В мире, где уже все ощутили влияние современных методов получения электроэнергии, всё большую популярность приобреатет концепция зелёной энергетики. Но как и любые технологии с более высоким уровнем абстракции, индустрия зелёной энергетики, не так безопасна для окружающей среды, как кажется на первый взгляд.

Читати далі

Information-Technology

Любое явление, либо само является системой, либо взаимодействует с окружающими явлениями согласно системным законам. Информационные технологии, как явление, также подчиняются системным законам.

Читати далі

Опубліковано: / змінено: Information-Technology / Cryptocurrencies

The modern world is complicated, the phenomena arising in it are also complex. One of such phenomena is cryptocurrencies. Started as a cryptographic experiment in a narrow circle of developers, it was transformed into a movement to create conditional values and raise funds. Like any hype technology, it gave impetus to the development of a number of directions in information technology, however, even “conditional value” can have serious material consequences, including negative ones.

Читати далі

Опубліковано: / змінено: Information-Technology / Cryptocurrencies

Современный мир сложен, явления возникающие в нём тоже сложны. Одно из таких явлений - это криптовалюты. Начавшееся, как криптографический эксперимент в узком кругу разработчиков, оно трансформировалось в движение по созданию условных ценностей и привлечению денежных средств. Как и любая хайповая технология, она дала толчок развитию множества направлений в информационных технологиях, однако, даже “условная ценность” может иметь серьёзные материальные последствия, в том числе негативные.

Читати далі

Опубліковано: / змінено: Information-Technology / Cryptocurrencies

Сучасний світ складний, явища виникають в ньому теж складні. Одне з таких явищ - це криптовалюти. Почавшееся, як криптографічний експеримент у вузькому колі розробників, воно трансформувалося в рух за створення умовних цінностей і залучення грошових коштів. Як і будь-яка хайповая технологія, вона дала поштовх розвитку багатьох напрямків в інформаційних технологіях, однак, навіть “умовна цінність” може мати серйозні матеріальні наслідки, у тому числі негативні.

Читати далі